ธุรกิจแชร์ลูกโซ่ : มหันตภัยเศรษฐกิจไทย

การปรับตัวในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจซบเซา นอกจากจะต้องประหยัดค่าใช้จ่ายแล้ว ยังต้องเร่งหารายได้เสริมเพื่อความอยู่รอดของแต่ละครอบครัว นับเป็นปัจจัยหนุนให้แชร์ลูกโซ่กลับมาระบาดอีกครั้ง และมีวิวัฒนาการเหนือชั้นกว่าที่ผ่านมา โดยธุรกิจแชร์ลูกโซ่นั้นเป็นที่รู้จักในประเทศไทย และสร้างความเสียหายให้กับเศรษฐกิจอย่างมากในช่วงระหว่างปี 2527-2529ไม่ว่าจะเป็นแชร์แม่ชม้อย แชร์นกแก้ว แชร์ชาเตอร์ และแชร์เสมาฟ้าคราม แชร์ลูกโซ่ที่หวนกลับมาเฟื่องฟูในปี 2550 นั้นมีแนวโน้มที่คาดว่าจะสามารถสร้างความเสียหายให้กับเศรษฐกิจได้ในวงกว้าง เพราะรูปแบบการหลอกลวงให้ลงทุนมีหลากหลายมากขึ้น การจ่ายผลตอบแทนที่อยู่ในเกณฑ์สูงจูงใจในการเข้าไปลงทุน และมีการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้บริโภค โดยอาศัยหลักการจ่ายผลตอบแทนเช่นเดียวกับธุรกิจขายตรง และพัฒนาไปเป็นรูปแบบการขยายธุรกิจโดยอิงหลักการของธุรกิจแฟรนไชส์ ปัจจัยเหล่านี้ทำให้มีประชาชนจำนวนมากหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อของธุรกิจแชร์ลูกโซ่ในวงกว้างทั่วประเทศ

แชร์ลูกโซ่…ธุรกิจที่มุ่งระดมทุนจากรายใหม่เพื่อจ่ายผลตอบแทนให้รายเก่า
แชร์ลูกโซ่ หมายถึง รูปแบบการดำเนินธุรกรรมที่มุ่งประสงค์เพื่อหารายได้จากการระดมทุนเป็นหลัก โดยแอบอ้างอิงหลักการดำเนินธุรกิจกับธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น ธุรกิจขายตรง ธุรกิจแฟรนไชส์ ธุรกิจซื้อขายหลักทรัพย์ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือของธุรกิจ ซึ่งมีการสัญญาในการเข้าร่วมธุรกิจที่จะตอบแทนผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆที่สูงกว่าเงินลงทุน โดยผู้ประกอบการมักจะอ้างถึงการนำเงินไปลงทุนในรูปแบบอื่นๆ ต่อๆ ไป เพื่อปันรายได้แจกจ่ายผู้เข้าร่วมธุรกิจอย่างทั่วถึง ในช่วงระยะแรกเพื่อกระตุ้นให้เกิดการร่วมธุรกิจต่อเนื่อง จนเมื่อถึง "จุดอิ่มตัว" ที่ผู้เข้าร่วมธุรกิจที่เข้ามาในช่วงหลังจะไม่สามารถหมุนเวียนเงินตอบแทนได้กับคนที่มาก่อนได้ก็จะปิดตัวลง

ปัจจุบันลักษณะการประกอบธุรกิจแชร์ลูกโซ่สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลักๆ ดังนี้
1.ธุรกิจแชร์ลูกโซ่แบบดั้งเดิม
ธุรกิจแชร์ลูกโซ่รูปแบบนี้จะอาศัยการชักชวนมาร่วมลงทุนโดยใช้หลักการเดียวกับสหกรณ์ เป็นการระดมเม็ดเงินเข้าสู่ระบบ แต่จะเสนอผลประโยชน์สูงกว่าระบบสหกรณ์ หลังจากนั้นก็มีการพัฒนารูปแบบการจ่ายผลตอบแทนเช่นเดียวกับธุรกิจขายตรง และล่าสุดก็มีการพัฒนาการขยายวิธีการระดมเงินโดยใช้หลักการเดียวกับการขยายธุรกิจแฟรนไชส์ ซึ่งทั้งสองรูปแบบหลังนี้ทำให้ธุรกิจแชร์ลูกโซ่กลับมาเฟื่องฟูอย่างมาก

ปัจจุบันมีบริษัทที่เข้าข่ายการทำธุรกิจลักษณะแชร์ลูกโซ่กระจายทั่วประเทศในชื่อต่างๆ และมีการดำเนินธุรกิจหลากหลายรูปแบบ เช่น การจัดตั้งบริษัท/ตัวแทนหรือกองทุนรวมที่ไม่ได้รับอนุญาตจากทางการให้ประกอบธุรกิจ โดยจะชักจูงผู้ลงทุนให้ไปลงทุนในหลักทรัพย์ กองทุนหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสินค้าอ้างอิงเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคเช่น น้ำมัน ทองคำ หรือแม้กระทั่งสินค้าเกษตร เช่น ข้าว ยางพารา เป็นต้น การตั้งวงแชร์เพื่อนำไปลงทุนในสินค้าที่อ้างอิงกับผลิตภัณฑ์ต่างๆในตลาดทุน ไม่ว่าจะเป็น SET50 อิงน้ำมันดิบ ทองคำ ตั๋วเงิน หุ้น หุ้นกู้ หน่วยลงทุน และใบสำคัญแสดงสิทธิต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีรูปแบบของการจัดตั้งบริษัทเพื่อลงทุนในการธุรกิจซื้อขายสินค้าอุปโภค-บริโภค การจัดตั้งบริษัทเปิดรับทายผลการขึ้นลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลต่างประเทศ และการระดมทุนเพื่อนำเงินไปลงทุนในธุรกิจต่างๆในต่างประเทศ โดยเฉพาะธุรกิจสปาก็กำลังเป็นธุรกิจที่มีการแอบอ้างมากขึ้นเช่นกัน

2.ธุรกิจแชร์ลูกโซ่รูปแบบใหม่ ธุรกิจแชร์ลูกโซ่รูปแบบใหม่นี้เป็นที่แพร่หลายไปทั่วโลกเรียกว่า ธุรกิจอี-มันนี่เกมส์ (E-Money Game) เป็นลักษณะการทำธุรกรรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยการเปิดเว็บให้คนทั่วไปเข้าร่วมลงทุน โดยจะเป็นเว็บประเภท High Yield Investment Program (HYIP) ซึ่งเป็นเว็บประเภทรับฝากเงินจากสมาชิกโดยเว็บดังกล่าวอ้างว่าจะนำเงินไปลงทุนตามธุรกิจต่างๆ เช่น ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านและที่ดิน ตลาดหุ้น ตราสารทางการเงิน ธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตรา โดยจะจ่ายดอกเบี้ยให้สมาชิกตามอัตราที่เว็บกำหนด ซึ่งแต่ละเว็บจะมีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยและอัตราการลงทุนของสมาชิกแตกต่างกัน ลักษณะการให้เปอร์เซ็นต์ของHYIP ส่วนมากจะกำหนดเปอร์เซ็นต์การจ่ายออกเป็น 2 ลักษณะ คือ แบบรายวัน (daily) เว็บจะคำนวณเงินให้เราเป็นรายวัน สามารถกดถอนได้ทุกวัน ซึ่งจะสามารถกดถอนได้กี่วันนั้นทางเว็บจะกำหนดไว้ และแบบเป็นรอบ (after N days) เว็บจะคำนวณเงินให้เมื่อครบกำหนดรอบวันที่กำหนด ซึ่งจะกำหนดว่ารอบละกี่วัน เช่น N วัน ลักษณะนี้จะสามารถกดถอนเงินได้ครั้งเดียวเมื่อครบรอบวันที่กำหนด

นอกจากนี้ปัจจุบันยังมีการพัฒนาเป็นเว็บประเภท Surf-Site ซึ่งเป็นเว็บประเภทรับฝากเงินเช่นเดียวกับ HYIP เพียงแต่ผู้ลงทุนจะต้องเข้าไปเปิดเว็บทุกวันเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในการลงทุน ในขณะที่ HYIP นั้นผู้ลงทุนจะเลือกเปิดเช็คข้อมูลวันใดก็ได้ และเว็บลูกผสมระหว่าง HYIP และ Surf-Site โดยมีลูกเล่นที่แตกต่างกัน รวมทั้งเริ่มนำHYIPมาผสานกันเป็นระบบธุรกิจเครือข่ายโดยเฉพาะประเทศที่ยังไม่ได้รับความนิยมในเรื่องอินเทอร์เน็ต ขณะเดียวกันกลุ่ม HYIP นี้จะมุ่งเจาะตลาดในกลุ่มของผู้สูงอายุที่มีเงินเก็บ และเงินบำนาญ โดยอ้างว่าเป็นการลงทุนชนิดหนึ่ง แต่มีจุดประสงค์เดียวกันคือ การรับฝากเงินจากสมาชิก ในกลุ่มนี้มีทั้งเว็บไซท์ของต่างชาติและคนไทย ปัจจุบันเว็บไซท์ลักษณะนี้มีประมาณ 400-500 ราย อย่างไรก็ตาม เว็บไซท์ประเภทนี้มีการทยอยปิดตัวเรื่อยๆ และมีผู้เสียหายเกิดขึ้นเรื่อยๆ แต่ขณะนี้ยังมีเว็บไซท์ที่กำลังเปิดอยู่อีกนับร้อยเว็บไซท์ ซึ่งยากต่อการตรวจสอบเนื่องจากเป็นการทำธุรกรรมออนไลน์ ไม่มีสำนักงานที่เป็นตัวตนที่แน่นอน ถึงกระนั้นก็ตาม HYIP ในปัจจุบันนี้ยังเป็นที่นิยมอยู่มาก ถึงแม้ว่าแต่ละเว็บที่เปิดจะมีอายุอยู่ได้ไม่นาน บางเว็บเปิดแค่วันเดียวก็ปิด แต่คนก็ยังนิยมเล่น HYIP กันอยู่อย่างแพร่หลายโดยอาศัยจังหวะและโอกาสตอนที่เว็บเปิดใหม่ๆ ทำกำไร แต่ก็มีไม่น้อยที่ขาดทุน ซึ่งผู้ที่จะเข้าไปลงทุนจะต้องยอมรับความเสี่ยงและใช้วิจารณญาณในการลงทุน

เศรษฐกิจซบเซา-ผลตอบแทนสูง...ปัจจัยหนุนให้ธุรกิจแชร์ลูกโซ่เติบโต
ปัจจัยหนุนให้ธุรกิจแชร์ลูกโซ่กลับมาเฟื่องฟูในปี 2550 คือ การพัฒนารูปแบบให้มีความหลากหลาย และการจ่ายผลตอบแทนที่อยู่ในเกณฑ์สูงมากเมื่อเทียบกับการลงทุนในธุรกิจทั่วๆไป โดยเฉพาะในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจซบเซา และหลายคนต้องการหารายได้เสริม นับว่าเป็นปัจจัยหนุนให้ธุรกิจแชร์ลูกโซ่เติบโตอย่างแพร่หลาย แม้ว่าสังคมไทยได้รู้จักพิษภัยของแชร์ลูกโซ่เป็นอย่างดี แต่เมื่อเกิดความขัดสน ก็จำเป็นต้องดิ้นรนหารายได้ กอปรกับความอยากได้อยากมีที่มากเกินพอดี จนลุกลามกลายเป็นความโลภ จึงทำให้จำเป็นต้องแสวงหาทุกแนวทาง แชร์ลูกโซ่จึงกลายเป็น "ทางออกฉุกเฉิน" ของการแสวงหารายได้แบบง่าย ๆ ที่ดูคล้ายมีความเสี่ยงน้อยกว่าการเล่นหวย หรือการพนันอื่นๆ จากเหตุผลดังกล่าวจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ยังเกิดกรณีดังกล่าวในสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนอกจากจะตอกย้ำให้เห็นถึงจุดแข็งของแชร์ลูกโซ่ที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย เนื่องจากการเริ่มขยายตัวนั้นจะเกิดขึ้นจากวงแคบ ๆ โดยใช้วิธี "ปากต่อปาก" จากเพื่อนคนใกล้ชิดแล้วค่อย ๆ ขยายตัวเป็นวงกว้างแล้วยังเป็นภาพสะท้อนว่าเมื่อเศรษฐกิจไทยซบเซา ก็มักจะเกิดกรณีแชร์ลูกโซ่ขึ้นเกือบทุกครั้ง

ปัจจุบันคนส่วนใหญ่จะแยกไม่ออกระหว่างธุรกิจขายตรงกับธุรกิจแชร์ลูกโซ่ เพราะมีลักษณะใกล้เคียงกันในเรื่องของการจ่ายผลตอบแทน แต่วัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจมีความแตกต่างกัน คือ ถ้าเกิดมีบริษัทใดดำเนินกิจการด้วยการนำระบบเครือข่ายเข้ามาใช้เพื่อการระดมทุนมากกว่าการมุ่งเน้นเรื่องการขายสินค้า เรียกได้ว่ามีเจตนาในการทำธุรกิจแชร์ลูกโซ่ เพราะธุรกิจขายตรงหัวใจหลักคือการนำเสนอขายสินค้าและบริการ อย่างไรก็ตามหลังจากที่มีการขยายตัวในลักษณะเดียวกับธุรกิจขายตรงแล้ว ปัจจุบันยังมีการพัฒนาเข้าไปขยายตัวในลักษณะเดียวกับธุรกิจแฟรนไชส์ เพราะมองว่ายังใหม่และมีแนวโน้มเติบโตสูง มีความน่าเชื่อถือมากกว่า ขณะที่การขยายธุรกิจโดยอิงลักษณะเดียวกับธุรกิจขายตรงเริ่มเจาะยากขึ้น เพราะคนส่วนใหญ่ระแวงระวังมากขึ้น เมื่อมีการถูกชักชวนให้เข้าไปลงทุน เพราะกลัวตกไปเป็นเหยื่อ ทำให้กลุ่มมิจฉาชีพทำงานยากขึ้นจึงจำเป็นต้องหาวิธีการขยายธุรกิจใหม่ๆเพื่อดึงดูดใจให้เข้ามาสู่ธุรกิจแชร์ลูกโซ่

ความเสียหายทางเศรษฐกิจ...เมื่อแชร์ลูกโซ่พ่นพิษ
ภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา ทำให้อาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือความผิดประเภทแชร์ลูกโซ่นี้แพร่ไปเร็วมาก เพราะประชาชนเร่งหารายได้เพื่อประคองตัวให้อยู่รอด กรณีแชร์ลูกโซ่ที่เลืองชื่อ และยังคงอยู่ในความทรงจำของคนไทยส่วนใหญ่ คงหนีไม่พ้น"แชร์ชม้อย" ซึ่งมีการะดมเงินจากประชาชนในระหว่างปี 2520-2528 มีผู้เสียหายกว่า 16,000 คน และมียอดวงเงินหมุนเวียนทั้งสิ้นกว่า 500 ล้านบาท แม้"แชร์ชม้อย" ที่กลายเป็นคดีโด่งดังไปทั่วฟากฟ้าเมืองไทย แต่มาถึงปัจจุบันการต้มตุ๋นคนไทยด้วยกันในลักษณะแชร์ลูกโซ่นี้ก็ยังมีอยู่กลาดเกลื่อน เพียงแต่มีการพัฒนาปรับเปลี่ยนรูปแบบไปสู่การลงทุนประกอบธุรกิจในประเภทสินค้าที่มีความหลากหลายมากขึ้น แม้จะมีการปรับเปลี่ยนในแง่รูปแบบหรือสินค้าไปบ้าง แต่ในแง่หลักการ "ต้มตุ๋น" มักจะมีความคล้ายคลึงไม่แตกต่างกันมากนัก คือเป็นการระดมทุนจากประชาชน โดยระบุว่าจะมีการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนสูง (อาจจะจ่ายจริงในระยะแรก) และจ่ายในเวลาอันรวดเร็วเป็นเครื่องมือในการดึงดูดลูกค้า ผู้สนใจจะร่วมลงทุนต้องจ่ายเงินลงทุนสูงตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป โดยจะมีอัตราผลประโยชน์เป็นสัดส่วน และจะได้ผลประโยชน์ตอบแทน เมื่อหาสมาชิกมาร่วมลงทุนต่อกันไปจึงจะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้ และผู้ประกอบการมักอ้างว่าจะนำเงินไปลงทุนอย่างใดอย่างหนึ่งที่ได้ผลตอบแทนสูงในระยะเวลาสั้นๆ เช่น ซื้อขายน้ำมัน(กรณีแชร์ชม้อย) ซื้อขายที่ดินราคาถูก (กรณีแชร์เสมาฟ้าคราม) แชร์นากหญ้า เป็นต้น ลักษณะของผู้ประกอบการก็จะมีทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล โดยอาจตั้งมาในรูปบริษัทจำกัดที่มีหนังสือจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ หรืออาจจะมาในรูปแบบธุรกิจขายตรงแอบแฝงแบบแชร์ลูกโซ่ที่จะเน้นการหาสมาชิกเข้าร่วมเครือข่ายเป็นหลักไม่เน้นการขายสินค้า ซึ่งพบว่าสินค้าส่วนใหญ่ที่นำมาขายตรง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสมุนไพร อัญมณีเครื่องประดับ และคอร์สการเรียนหลักสูตรต่างๆ กลุ่มเป้าหมายที่ตกเป็นเหยื่อของธุรกิจขายตรงแอบแฝงแบบแชร์ลูกโซ่ เป็นผู้มีรายได้ปานกลางหรือนักศึกษาจบใหม่ที่กำลังหางานทำ โดยผู้ประกอบการจะใช้วิธีการลงประกาศทางหนังสือพิมพ์รับสมัครงานในตำแหน่งต่างๆ แต่แท้จริงแล้ว เมื่อมีใครหลงเข้าไป ผู้ประกอบการจะให้สมัครสมาชิกเพื่อทำธุรกิจขายตรงแอบแฝงแบบแชร์ลูกโซ่ตามเงื่อนไขที่กำหนด

จากสถิติของกลุ่มงานป้องปรามการเงินนอกระบบ กระทรวงการคลัง ระหว่างช่วงตั้งแต่ปี 2527-2549 จะเห็นได้ว่ากว่า 20 ปีที่ผ่านมา การกระทำผิดในลักษณะแชร์ลูกโซ่ไม่ได้ห่างหายไปจากสังคมไทยเลย เพราะทุกๆ ปียังมีการแจ้งร้องเรียนในเรื่องเหล่านี้ แม้บางปีจะมีแจ้งมาก บางปีอาจจะแจ้งน้อย แต่ก็ไม่ใช่ว่าปีที่แจ้งน้อยจะไม่มีการกระทำผิดในลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นแต่อย่างใด สถิติเหล่านี้จึงเป็นเหมือนเครื่องสะท้อนความเดือดร้อนของประชาชนในฐานะผู้ตกเป็น "เหยื่อ" แก่พวกขบวนการต้นตุ๋นหลอกลวงที่มักจะหยิบยกเอา "ลาภก้อนใหญ่" มาเป็นผลตอบแทนล่อใจแต่ในที่สุดผู้ที่หลงเชื่อคำโฆษณาอวดอ้าง ก็มักจะต้องพบกับสภาพ "ลาภหาย" อย่างที่เห็นๆ กันอยู่ในหลายๆ กรณีในขณะนี้
มูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากธุรกิจแชร์ลูกโซ่นั้นยังไม่มีการรวบรวมไว้ในที่เดียวกัน อันเป็นผลมาจากฐานความผิดของการดำเนินธุรกิจแชร์ลูกโซ่จะแตกต่างกันตามลักษณะการดำเนินธุรกิจ โดยมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจที่รวบรวมโดยกลุ่มงานป้องปรามการเงินนอกระบบ กระทรวงการคลัง นอกจากจะเป็นเพียงความเสียหายเฉพาะที่มีการยื่นเรื่องร้องเรียนแล้ว ยังมีการรวบรวมความเสียหายของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) กล่าวคือ หากดูสถิติของผู้ร้องเรียนผ่าน"Help Center" ของก.ล.ต.พบว่าในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาพบว่ามีผู้ร้องเรียนกรณีถูกหลอกลวงให้ลงทุนในธุรกิจหลักทรัพย์ที่ไม่ได้รับอนุญาตและธุรกิจเถื่อนเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยในปี 2547 มีผู้ร้องเรียนเข้ามา 9 รายปี 2548 ร้องเรียนทั้งสิ้น 3 ราย ปี 2549 มีผู้ร้องเรียนเข้ามา 6 ราย และเพิ่มสูงมากเป็นพิเศษในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2550 ที่มีผู้ร้องเรียนเข้ามามากถึง 102 รายจากช่วงครึ่งปีแรกที่ร้องเรียนเข้ามา 11 รายเท่านั้น และทำให้ยอดการร้องเรียนของปีนี้พุ่งขึ้นถึง 113 ราย โดยมียอดความเสียหายที่เกิดจากการหลอกให้ลงทุน โดยเฉพาะในธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้นมีมูลค่ากว่า 60 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม กรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ)ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สอบสวนและติดตามธุรกิจที่เข้าข่ายแชร์ลูกโซ่เคยคาดการณ์ว่าความเสียหายทางเศรษฐกิจของธุรกิจแชร์ลูกโซ่ไม่น่าจะต่ำกว่าหมื่นล้านบาท ในขณะที่สมาคมอุตสาหกรรมขายตรงไทยประเมินมูลค่าความเสียหายสูงถึง 2 หมื่นล้านบาท และด้วยการพัฒนารูปแบบของธุรกิจแชร์ลูกโซ่ให้มีความหลากหลายทำให้คาดหมายด้วยว่าจำนวนผู้เสียหายหรือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของธุรกิจแชร์ลูกโซ่นั้นน่าจะมีจำนวนมากกว่าเมื่อครั้งแชร์ชม้อย

ธุรกิจขายตรง ธุรกิจแฟรนไชส์...รับผลกระทบโดยตรง
แชร์ลูกโซ่นอกจากจะสร้างความเสียหายให้กับเศรษฐกิจแล้ว การดำเนินธุรกิจแชร์ลูกโซ่ยังส่งผลกระทบอย่างมากต่อธุรกิจขายตรงและธุรกิจแฟรนไชส์ เนื่องจากธุรกิจแชร์ลูกโซ่มีการเลียนแบบลักษณะการประกอบธุรกิจของทั้งธุรกิจขายตรง และธุรกิจแฟรนไชส์ กล่าวคือ ธุรกิจแชร์ลูกโซ่ได้ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของธุรกิจขายตรงไทยโดยรวม เนื่องจากมีสมาชิกและนักธุรกิจอิสระจากหลากหลายบริษัทขายตรงได้หันเข้าไปร่วมลงทุนด้วย ทำให้บริษัทที่ทำธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายได้รับความเสียหายไปด้วย กระทั่งมีหลายบริษัทอาจต้องปิดดำเนินการก็มี ในปัจจุบันมีมูลค่าตลาดธุรกิจขายตรงในประเทศไทยประมาณ 40,000 ล้านบาท สิ่งที่เปลี่ยนแปลงโฉมหน้าธุรกิจขายตรงจากในอดีตอย่างมากอีกเรื่องหนึ่งก็คือ การมีกฎหมายขายตรงซึ่งบังคับใช้เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2545 โดยมีคณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรงขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อกำกับและดูแลการใช้กฎหมายฉบับนี้ ซึ่งส่งผลให้ผู้ประกอบการธุรกิจขายตรงจะต้องผ่านการจดทะเบียนกับสคบ.ก่อนจะประกอบธุรกิจได้ โดยก่อนหน้าที่จะมีกฎหมายขายตรงก็มีธุรกิจแอบแฝงอยู่จำนวนมาก และเป็นเหตุผลหนึ่งที่ต้องมีกฎหมายขายตรง อย่างไรก็ตาม หลังจากมีการบังคับให้จดทะเบียนขายตรงตามกฎหมายก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาธุรกิจขายตรงประเภทแอบแฝงให้หมดไปได้ และธุรกิจแชร์ลูกโซ่ก็ยังสามารถอาศัยช่องทางธุรกิจขายตรงในการดำเนินธุรกิจ เพียงแต่ต้องมีการพลิกแพลงวิธีการดำเนินธุรกิจเพื่อหลีกเลี่ยงความผิดตามกฎหมาย ดังนั้นภาพลักษณ์ของธุรกิจขายตรงบางส่วนจึงยังได้รับความเสียหายจากการดำเนินธุรกิจแชร์ลูกโซ่ แม้ว่าจะมีหลายบริษัทที่ขอจดทะเบียนเพื่อดำเนินธุรกิจขายตรง แต่กลับดำเนินธุรกิจในลักษณะระดมทุนที่เข้าข่ายแชร์ลูกโซ่ เนื่องจากปัจจุบันผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบธุรกิจขายตรงมากขึ้น ซึ่งในหลักการเบื้องต้นผู้ที่สนใจทำธุรกิจขายตรงสามารถใช้วิจารณญาณในการวิเคราะห์ว่าบริษัทเหล่านั้นเข้าข่ายแชร์ลูกโซ่หรือไม่นั้น ให้ดูจากผลตอบแทนและแผนงานธุรกิจ ซึ่งหากว่าธุรกิจไหนที่ให้ผลตอบแทนที่สูงเกินเหตุ และไม่ต้องลงทุนลงแรงในการขายสินค้าให้ตั้งข้อสงสัยไว้ว่าอาจเข้าข่ายธุรกิจแชร์ลูกโซ่ได้

ตลอดระยะที่ผ่านมา เมื่อประเทศไทยเผชิญวิกฤติเศรษฐกิจครั้งใด ในทุกๆวิกฤติมักพบว่าธุรกิจขายตรงคือทางออกของผู้คนมากมายที่ต้องการโอกาสเงินและโอกาสทอง แต่ปัจจุบันธุรกิจขายตรงกลับไม่ใช่ทางออกเสียแล้ว โดยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนี้โดยตรงต้องออกมาทำอะไรสักอย่างเพื่อแสดงให้สาธารณชนได้เห็นว่าวงการขายตรงนั้นยังสดใสอยู่ ไม่ว่าจะเป็นสมาคมอุตสาหกรรมขายตรงไทย (Thai Direct Sale Industrial Association : TDIA) หรือสมาคมการขายตรงไทย (Thai Direct Selling Association : TDSA)จะต้องออกมากู้วิกฤติภาพลักษณ์ธุรกิจขายตรงไทยให้ได้ สมาคมอุตสาหกรรมขายตรงไทยคาดว่าปัจจุบันมีบริษัทขายตรงที่ได้รับใบอนุญาตทำธุรกิจจากสมาคมคุ้มครองผู้บริโภคประมาณ 400 ราย ทำธุรกิจขายตรงจริงๆ เพียง 50 รายเท่านั้น ที่เหลือล้วนเป็นธุรกิจขายตรงแอบแฝงในลักษณะแชร์ลูกโซ่ หากปล่อยวางให้สถานการณ์เป็นไปอย่างนี้นานๆเข้าก็น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง

สำหรับธุรกิจแฟรนไชส์ซึ่งเป็นช่องทางใหม่ที่บรรดาธุรกิจแชร์ลูกโซ่หันมาขยายธุรกิจ เนื่องจากธุรกิจแฟรนไชส์กลับมาฟื้นตัวใน 1-2 ปีที่ผ่านมา โดยปัจจุบันผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์รายใหญ่ในเมืองไทยมีอยู่ประมาณ 20 รายที่มีความพร้อมและศักยภาพในการขยายการลงทุนไปต่างประเทศ ส่วนแฟรนไชส์ที่มีแบรนด์ดีเป็นที่ยอมรับอีก 50-60 ราย และรายย่อยที่เกิดจากธุรกิจเอสเอ็มอีอีกกว่า 200 ราย โดยรวมทั้งระบบมีประมาณ 400-500 ราย ทิศทางของแฟรนไชส์ในปี 2551 มีแนวโน้มเติบโตกว่าปี 2550 นี้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 จากการคาดการณ์สถานการณ์การเมืองคลี่คลายหลังการเลือกตั้ง รวมทั้งทิศทางเศรษฐกิจในปีหน้า ค่าเงินบาทยังคงแข็งค่าต่อเนื่อง การส่งออกชะลอตัว เชื่อว่าจะส่งผลกระทบให้ธุรกิจหลายประเภทต้องปิดตัวลง และก่อให้เกิดภาวะลดการจ้างงาน รวมทั้งเลิกจ้างงาน จะผลักดันให้คนที่ว่างงานเกิดความสนใจลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์มากขึ้น คาดการณ์ว่าธุรกิจแฟรนไชส์ในปีหน้าจะกลับมาเติบโตเหมือนปี 2549 อีกครั้ง หรือเรียกว่ากลับมาในภาวะปกติที่มีการขยายตัวประมาณร้อยละ 25

ปัญหาแชร์ลูกโซ่ที่เกิดขึ้น และลุกลามเข้ามาอาศัยรูปแบบธุรกิจแฟรนไชส์บังหน้า ทำให้เกิดธุรกิจแฟรนไชส์รูปแบบใหม่ที่ดึงผู้ประกอบการมาร่วมระดมทุนแทนการซื้อความรู้เพื่อดำเนินธุรกิจ ถือว่าไม่ใช่ธุรกิจแฟรนไชส์ที่แท้จริง และทำลายภาพลักษณ์ธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศ สร้างความไม่มั่นใจในการลงทุนของคนไทยอีกด้วย ส่งผลกระทบต่อธุรกิจแฟรนไชส์บ้าง เพราะคนไทยมีความเข้าใจในธุรกิจ แฟรนไชส์น้อยมาก อย่างไรก็ดีการที่ธุรกิจแฟรนไชส์ในไทย ได้รับผลกระทบ เพราะมีผู้แอบแฝงใช้ชื่อว่าเป็นธุรกิจแฟรนไชส์มากเป็นจำนวนเกือบครึ่งของผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์ที่แท้จริงในปัจจุบัน

อย่างไรก็ตามผลกระทบของธุรกิจแชร์ลูกโซ่ต่อธุรกิจแฟรนไชส์รายเดิมที่มีการขยายสาขาและได้รับการยอมรับแล้วค่อนข้างน้อย เมื่อเทียบกับธุรกิจแฟรนไชส์ขนาดเล็ก ที่มีงบลงทุนจำนวนต่ำกว่า 5 แสนบาทและธุรกิจแฟรนไชส์รายใหม่ที่กำลังจะเปิดให้บริการ โดยส่งผลกระทบถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุน เพราะนักลงทุนเริ่มไม่มั่นใจว่า หากซื้อธุรกิจไปแล้วตัวธุรกิจจะมีกำไรหรือไม่ และยิ่งผู้ประกอบการแฟรนไชส์รับประกันรายได้ที่แน่นอน กลุ่มนักลงทุนก็คิดว่าอาจเป็นแชร์ลูกโซ่ ซึ่งสิ่งที่น่าสังเกตคือ รูปแบบการทำธุรกิจ เพราะธุรกิจแฟรนไชส์ คือการซื้อธุรกิจแล้วนำไปทำเองจากนั้นจึงเกิดกำไร การที่ผู้ประกอบการรายใดประกาศว่าซื้อแฟรนไชส์แล้วไม่ต้องทำธุรกิจแต่จะมีกำไรเติบโตหลายเท่าตัว คือการหลอกลวง

เครื่องชี้สภาพธุรกิจแชร์ลูกโซ่...แนวทางป้องกันเบื้องต้นสำหรับผู้บริโภค
มาตรการที่ดีที่สุดในการป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของธุรกิจแชร์ลูกโซ่ คือในเบื้องต้นประชาชนต้องป้องกันตนเอง ศูนย์วิจัยกสิกรไทยขอเสนอแนะหลักในการพิจารณาเบื้องต้นในการป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อธุรกิจแชร์ลูกโซ่ ดังนี้

1.พิจารณาจากผลตอบแทน จุดเด่นของธุรกิจที่เข้าข่ายธุรกิจแชร์ลูกโซ่ คือ การจ่ายผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาก จนถือได้ว่าเป็นอัตราผลตอบแทนที่ “ดีเกินจริง” ซึ่งผู้บริโภคควรจะสงสัยไว้ก่อนว่าน่าจะเป็นธุรกิจแชร์ลูกโซ่ และจะต้องขจัดความโลภด้วยโดยคำนึงด้วยว่าไม่มีการประกอบธุรกรรมใดๆที่จะได้เงินผลตอบแทนที่สูง โดยไม่ต้องทำงานหนัก หรือการได้เงินมาได้โดยง่าย

ในกรณีของการดำเนินธุรกิจขายตรงผู้ที่เป็นสมาชิกจะได้ผลตอบแทนต่อราคาสินค้าต้องไม่เกินร้อยละ 50 ของราคาสินค้า รวมทั้งอัตราการจ่ายผลตอบแทนให้กับสมาชิกจะต้องใกล้เคียงกับค่าบริหารทางการตลาดในสินค้าผ่านช่องทางค้าปลีกปกติทั่วไป นอกจากนี้ไม่มีการลงทุนธุรกิจใดๆ ที่จะให้ผลตอบแทนสูงเกินกว่าร้อยละ 20 ในเวลาเพียง 1 เดือน ซึ่งหากเจอคำชักชวนในลักษณะเช่นนี้ให้คิดและตั้งสมมุติฐานไว้ได้เลยว่ากำลังถูกหลอกให้ตกเป็นเหยื่อธุรกิจแชร์ลูกโซ่

2.ความน่าเชื่อถือของบริษัทที่จะเข้าไปลงทุน การพิจารณาเข้าไปลงทุนในธุรกิจใดๆก็ตาม อย่าเชื่อถือเพียงคำบอกของผู้ที่มาชักชวน หรือผู้ที่เข้าไปลงทุนแล้วได้รับผลตอบแทนมาแล้ว เนื่องจากหลักการของแชร์ลูกโซ่คือ การหมุนเงิน หรือการนำเงินลงทุนของสมาชิกใหม่ไปแบ่งจ่ายเป็นผลตอบแทนให้กับสมาชิกเดิม ดังนั้นก่อนตัดสินใจเข้าไปลงทุน ผู้บริโภคจะต้องดำเนินการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของบริษัท ดังนี้

2.1ตรวจสอบความถูกต้องของการจดทะเบียนตามกฎหมาย การดำเนินธุรกิจใดก็ตามจะต้องมีการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ เช่น ธุรกิจขายตรงจะต้องจดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ธุรกิจเกี่ยวกับหลักทรัพย์ เช่น การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน การจัดการกองทุนรวม หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เช่น การเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ต้องจดทะเบียนกับกลต. ธุรกิจที่เกี่ยวกับสินค้าเกษตรล่วงหน้าจะต้องจดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า (ก.ส.ล.) ธุรกิจที่เกี่ยวกับตลาดเงิน เช่น การกู้ยืมเงิน การซื้อขายเงินตราต่างประเทศ เป็นต้น จะต้องขออนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย ส่วนบริษัทที่เปิดดำเนินการในลักษณะแฟรนไชส์นั้นจะต้องตรวจสอบการจดทะเบียนธุรกิจกับกระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น ซึ่งผู้บริโภคสามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่อบริษัทที่จดทะเบียนหรือบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินธุรกรรมต่างๆได้

2.2ตรวจสอบการดำเนินธุรกรรม ในกรณีที่ตรวจสอบแล้วพบว่าบริษัทที่จะเข้าไปลงทุนนั้นมีการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ยังไม่เพียงพอจะยืนยันได้ว่าธุรกิจดังกล่าวไม่ใช่ธุรกิจแชร์ลูกโซ่ สิ่งที่ผู้บริโภคจะต้องตรวจสอบต่อไป คือ การเข้าไปตรวจสอบการดำเนินธุรกรรมของบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้ทราบถึงความมีอยู่จริงของบริษัท โดยเฉพาะสถานที่ตั้งของบริษัท รวมทั้งต้องตรวจสอบการดำเนินธุรกรรมต่างๆ ทั้งนี้เพื่อพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของการดำเนินธุรกรรมว่ามีการประกอบการที่ดีเพียงพอที่จะสร้างผลตอบแทนตามที่กล่าวอ้างหรือไม่

2.3ตรวจสอบระบบการกำกับตรวจสอบของธุรกิจ หลังจากการตรวจสอบความถูกต้องของการจดทะเบียน และตรวจสอบการดำเนินธุรกรรมแล้ว ประเด็นที่สำคัญที่ผู้บริโภคควรจะมีการตรวจสอบด้วยคือ ระบบการกำกับตรวจสอบภายในของธุรกิจ เนื่องจากจะเป็นหลักประกันในระยะยาวถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจ โดยธุรกิจดังกล่าวจะต้องมีหลักธรรมภิบาล กล่าวคือ การตัดสินใจในการดำเนินการธุรกิจจะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ ไม่ใช่เป็นการตัดสินใจเบ็ดเสร็จจากผู้บริหารคนเดียว เนื่องจากการตัดสินใจจากผู้บริหารคนเดียวนั้นมีโอกาสอย่างมากที่ธุรกิจที่ดีอาจจะกลายเป็นธุรกิจที่เข้าข่ายธุรกิจแชร์ลูกโซ่ในภายหลัง ในกรณีที่ผู้บริหารมีปัญหาทางการเงินส่วนตัว หรือปัญหาการบริหารเงินภายในบริษัท ก็จะใช้อำนาจในการตัดสินใจนำเงินไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว เช่น การขยายตัวเร็วผิดปกติ หรือเปิดสาขาไม่จำกัด ทั้งนี้เพื่อนำเงินที่ลงทุนเบื้องต้นไปใช้ส่วนตัว เป็นต้น

สกัดกั้นการแพร่ระบาดของแชร์ลูกโซ่...มาตรการที่ภาครัฐต้องเร่งดำเนินการ
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องทั้งโดยตรงและโดยอ้อมจะต้องร่วมมือประสานงานกันเร่งปราบปรามธุรกิจแชร์ลูกโซ่ให้หมดโดยเร็วที่สุด เพราะหากปล่อยให้นานเข้าก็จะสร้างความเสียหายได้ต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม และยังสร้างความเสียหายให้ผู้ที่เข้าไปลงทุนจำนวนมาก โดยเฉพาะประชาชนที่ขาดความรู้และข้อมูล ข่าวสารที่อยู่ในต่างจังหวัด ทั้งนี้จะต้องเร่งประสานความร่วมมือกันใน 3 ประเด็นหลักสำคัญ ดังนี้

1.การประสานงานระหว่างหน่วยงานที่มีหน้าที่ปราบปรามธุรกิจแชร์ลูกโซ่ ธุรกิจแชร์ลูกโซ่นั้นมีการพลิกแพลงรูปแบบการประกอบธุรกิจที่หลากหลาย ทำให้ฐานการกระทำผิดนั้นหลากหลาย และกฎหมายที่จะนำมาใช้ลงโทษและหน่วยงานที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายก็มีหลากหลายหน่วยงาน ซึ่งเดิมนั้นไม่มีการประสานงานเท่าที่ควร แต่เป็นที่น่ายินดีที่หน่วยงานของรัฐลงนามในข้อตกลงเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค ตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 โดยมีตัวแทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(สตช.) กระทรวงการคลัง กรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ร่วมลงบันทึกข้อตกลงเพื่อดูแลและป้องกันโดยมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจแชร์ลูกโซ่ เมื่อมีข้อตกลงแล้วหมายความว่าแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อได้รับการร้องเรียนหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่ ทาง สคบ. ซึ่งถือว่าเป็นศูนย์กลางตามข้อตกลงจะกระจายข้อมูลให้กับแต่ละหน่วยงาน รวมถึงการกระจายข้อมูลต่อกันในทุกหน่วยงาน จากนั้นจะดำเนินการตรวจสอบ หากพบว่ามีความผิดจริงก็ต้องดำเนินการตามกฎหมาย รวมถึงการตรวจสอบการเงินในธนาคารที่ปปง. มีอำนาจเข้าไปตรวจสอบ หรือหากจำเป็นต้องสอบสวนในลักษณะพิเศษ ทางดีเอสไอก็จะเข้าไปดำเนินการ โดยจะประสานงานระหว่างหน่วยงานให้ได้มากขึ้น

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เห็นว่า การร่วมมือกันเพื่อประสานข้อมูลและกิจกรรมการทำงาน เพื่อร่วมกันคุ้มครองประชาชนไม่ให้ถูกหลอกลวงในลักษณะแชร์ลูกโซ่ไปมากกว่านี้ นับว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการ เพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือมีการร้องเรียนก็สามารถเข้าไปตรวจสอบและป้องกันได้ทันที ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวถือเป็นจุดสำคัญ โดยถือเป็นการดำเนินการของภาครัฐ มีลักษณะที่ฉับพลันรวดเร็ว ปัญหาแชร์ลูกโซ่ก็จะไม่ลุกลามออกไป และเป็นการป้องปรามให้ผู้ที่ประสงค์หลอกลวงประชาชนยุติการกระทำ จึงมั่นใจว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะสามารถนำไปสู่การป้องปรามและจับกุมผู้กระทำผิดได้เป็นอย่างดี สามารถนำคนผิดไปดำเนินการตามกฎหมายได้ เพื่อให้เกิดเป็นเยี่ยงอย่างแก่บุคคลที่คิดหลอกลวงประชาชนไม่ให้ดำเนินการในลักษณะแชร์ลูกโซ่ได้

2.เร่งผลักดันให้เกิดพ.ร.บ.การประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ สาเหตุส่วนหนึ่งที่มีประชาชนหลงเชื่อและเข้ามาสมัครลงทุนในธุรกิจแชร์ลูกโซ่ คือการคาดหมายถึงผลตอบแทนที่อยู่ในเกณฑ์สูง แต่อีกส่วนหนึ่งเนื่องมาจากความมั่นใจในระบบแฟรนไชส์ที่ขณะนี้กำลังได้รับความนิยมจากบรรดาผู้ประกอบการในหลากหลายธุรกิจนำข้อดีของระบบแฟรนไชส์มาใช้ขยายสาขาเป็นจำนวนมาก แต่ด้วยระบบแฟรนไชส์ในประเทศไทยที่ขยายใหญ่ขึ้น และยังไม่มีกฎหมายเฉพาะ หรือ พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจแฟรนไชส์มาดูแลและควบคุม มีเพียงกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เข้ามาจัดการปัญหา จึงไม่น่าแปลกใจที่จะมีผู้ประกอบธุรกิจแชร์ลูกโซ่ที่จะอ้างธุรกิจแฟรนไชส์บังหน้า และส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของแฟรนไชส์ทั้งระบบ จึงเป็นหน้าที่ที่กระทรวงพาณิชย์จะต้องร่วมดูแลรับผิดชอบ และอาจต้องยกระบบแฟรนไชส์ครั้งใหญ่ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยขึ้นมาในระบบแฟรนไชส์อีก โดยเฉพาะการเร่งยกร่างและประกาศใช้พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ สิ่งที่กระทรวงพาณิชย์คาดหวังว่าจะใช้ประโยชน์จากผู้ประกอบการแฟรนไชส์ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นธุรกิจเอสเอ็มอีเป็นผู้ผลักดันระบบเศรษฐกิจไทย ทั้งการผลักดันให้แฟรนไชส์ไทยออกไปลงทุนในต่างประเทศ และส่งเสริมการลงทุนในบ้านเราก็อาจไม่เป็นอย่างที่หวัง หากภาครัฐยังไม่สามารถสร้างมาตรฐานให้กับระบบแฟรนไชส์ไทยได้ ก็คงยากที่จะประสบความสำเร็จทั้งบนเวทีโลก หรือแม้แต่ภายในประเทศที่อาจจะถูกธุรกิจแฟรนไชส์จากเมืองนอกเข้ามาตีตลาดอย่างที่เคยโดนกันมาในอดีตเพราะด้วยความไม่พร้อมหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ประกอบการ กฎระเบียบในการดูแล และความใส่ใจในการดูแลและส่งเสริมของภาครัฐอย่างจริงจัง

3.เร่งจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะเพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของธุรกิจแชร์ลูกโซ่รูปแบบใหม่ เนื่องจากธุรกิจแชร์ลูกโซ่นั้นมีการพัฒนารูปแบบการดำเนินธุรกิจอย่างหลากหลายและมีการพัฒนาที่รวดเร็ว ดังนั้นจึงเป็นการยากอย่างยิ่งในการติดตามจับกุมผู้กระทำความผิด ทำให้การเก็บรวบรวมหลักฐานต้องใช้เวลานานในการสืบสวน ดังนั้นความเสียหายที่เกิดขึ้นจึงค่อนข้างมากทั้งในด้านจำนวนผู้ที่ตกเป็นเหยื่อและมูลค่าของความเสียหาย นอกจากนี้ธุรกิจแชร์ลูกโซ่ที่มีการระดมทุนผ่านอินเทอร์เน็ต เช่น อี-มันนี่เกมส์ เป็นต้น ก็ยังเป็นธุรกิจที่หาผู้กระทำความผิดค่อนข้างยาก ดังนั้นภาครัฐคงต้องระดมสมองในการป้องปรามธุรกิจแชร์ลูกโซ่รูปแบบใหม่ โดยอาจจะต้องมีการร่างกฎหมายพิเศษ รวมทั้งมีการจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะเพื่อติดตามทั้งในการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดไม่ให้มีโอกาสเข้ามาหลอกลวงผู้บริโภคได้

บทสรุป
ในปี 2550 ธุรกิจแชร์ลูกโซ่กลับมาเป็นข่าวดังอีกครั้ง หลังจากธุรกิจแชร์ลูกโซ่เป็นที่รู้จักครั้งแรกในเมืองไทย และสร้างความเสียหายให้กับเศรษฐกิจอย่างมากในปี 2527-2529 การหวนกลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งนั้นมีปัจจัยสนับสนุนหลากหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา ทำให้ประชาชนต้องประหยัดค่าใช้จ่าย ต้องเร่งหารายได้เสริม และหาช่องทางในการลงทุนเพื่อทำให้รายได้งอกเงย การจ่ายผลตอบแทนการลงทุนในเกณฑ์สูง รวมทั้งผู้ประกอบการในธุรกิจแชร์ลูกโซ่มีการพัฒนารูปแบบธุรกิจให้มีความหลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะการเข้าไปแอบแฝงในธุรกิจขายตรงและธุรกิจแฟรนไชส์ ซึ่งเป็นธุรกิจที่นักลงทุนหน้าใหม่ต้องการเข้าไปลงทุน นับว่าเป็นโอกาสของธุรกิจแชร์ลูกโซ่ที่จะเติบโต

แม้ว่ามูลค่าความเสียหายของธุรกิจแชร์ลูกโซ่นั้นยังไม่มีการรวบรวมไว้อย่างเป็นทางการ แต่จากการประเมินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคาดว่ามูลค่าความเสียหายน่าจะสูงถึง 2 หมื่นล้านบาท และด้วยการพัฒนารูปแบบของธุรกิจแชร์ลูกโซ่ให้มีความหลากหลาย ทำให้คาดหมายด้วยว่าจำนวนผู้เสียหายหรือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของธุรกิจแชร์ลูกโซ่นั้นน่าจะมีจำนวนมากกว่าในช่วงปี 2527-2529

แชร์ลูกโซ่นอกจากจะสร้างความเสียหายให้กับเศรษฐกิจแล้ว การดำเนินธุรกิจแชร์ลูกโซ่ยังส่งผลกระทบอย่างมากต่อธุรกิจขายตรงและธุรกิจแฟรนไชส์ เนื่องจากธุรกิจแชร์ลูกโซ่มีการเลียนแบบลักษณะการประกอบธุรกิจของทั้งธุรกิจขายตรง และธุรกิจแฟรนไชส์ ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้ที่ต้องการจะเข้ามาลงทุนในทั้งสองธุรกิจนี้ และส่งผลต่อเนื่องถึงอัตราการขยายตัวของธุรกิจในที่สุด

มาตรการป้องกันที่ดีที่สุดจากการที่จะตกเป็นเหยื่อของธุรกิจแชร์ลูกโซ่ คือ การป้องกันตนเองโดยต้องมีการตรวจสอบบริษัทที่จะเข้าไปลงทุน เริ่มจากอัตราผลตอบแทนจะต้องไม่สูงเกินจริง หรือดูดีเกินไปจนน่าสงสัย หลังจากนั้นต้องตรวจสอบการจดทะเบียนหรือการขออนุญาตดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง มีการดำเนินธุรกิจจริงและมีแนวโน้มว่าจะสามารถสร้างรายได้เพียงพอกับผลตอบแทนที่กล่าวอ้าง รวมทั้งต้องมีระบบธรรมาภิบาลภายในบริษัท ทั้งนี้เพื่อควบคุมผู้บริหารไม่ให้นำเงินของบริษัทไปใช้ประโยชน์ส่วนตน ซึ่งการพิจารณาบริษัทที่จะเข้าไปลงทุนอย่างละเอียดรอบคอบนั้นจะเป็นแนวทางสำคัญที่จะทำให้ผู้บริโภคไม่ตกเป็นเหยื่อของธุรกิจแชร์ลูกโซ่

ในส่วนของภาครัฐก็จะต้องเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชนด้วย โดยการพิจารณาถึงการจ่ายผลตอบแทนที่ต้องอยู่บนพื้นฐานความเป็นไปได้ของการลงทุนในทางธุรกิจ และต้องพิจารณาความน่าเชื่อถือของบริษัทที่จะเข้าไปลงทุนด้วย แต่อย่างไรก็ตามมาตรการที่ภาครัฐควรเร่งดำเนินการคือ การประสานงานระหว่างหน่วยงานที่มีหน้าที่ปราบปรามธุรกิจแชร์ลูกโซ่ แม้ว่าจะมีการลงนามความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว แต่ก็ยังคงต้องผลักดันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลทางปฏิบัติอย่างจริงจัง นอกจากนี้ ภาครัฐต้องเร่งผลักดันพ.ร.บ.การประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ ทั้งนี้เพื่อขจัดธุรกิจแอบแฝงที่เข้ามาทำลายภาพลักษณ์ของธุรกิจแฟรนไชส์ รวมทั้งต้องหาทางป้องกันธุรกิจแชร์ลูกโซ่รูปแบบใหม่ๆ โดยต้องมีหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญเป็นพิเศษ และคงต้องมีการร่างกฎหมายพิเศษเพื่อให้สามารถเอาผิดกับธุรกิจแชร์ลูกโซ่ที่มีการพลิกแพลงรูปแบบการดำเนินธุรกิจอย่างรวดเร็วเช่นในปัจจุบัน

Digital TV & Media

เผยเรทติ้ทีวีดิจิตอล กันยายน 258 ไทยรัฐ ได้ฟุตบอลไทย-อิรัก ดันเรทติ้งพุ่งกระฉูด แซงช่อง7 และช่อง 3 เป็นครั้งแรก

จากการเปิดเผยตัวเลขรายได้ของผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล ปี 2557 ที่แจ้งมายังคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช)

กสทช. เผย เม็ดโฆษณทีวีดิจิทัล ปี 2558 ช่องใหม่ 21 ช่อง เพิ่มขึ้น 67.96% ช่องฟรีทีวีเดิมลดลง 12.87% ช่อง 7 ครองเรทติ้งอันดับ 1 ตามด้วยช่อง 3HD และเวิร์คพ้อยท์

Insight

จากการมาของ “ไอศกรีมกูลิโกะ” ผ่านการดำเนินธุรกิจของ “เอซากิ กูลิโกะ” ที่ได้จัดตั้งบริษัท กูลิโกะ โฟรเซ่น (ประเทศไทย) จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท ถือว่าเป็นการดำเนินธุรกิจไอศกรีมนอกประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก เพราะมองว่าตลาดในประเทศไทยมีศักยภาพสูง มีอากาศร้อนตลอดทั้งปี

หลังจากที่มีข่าวช็อควงการสำหรับการประกาศยุบค่ายหนัง GTH และการประกาศแยกทางของ 3 ผู้ถือหุ้น ได้แก่ จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่, ไท เอ็นเตอร์เทนเมนต์ และหับ โห้หิ้น บางกอกไปเมื่อเดือนพฤศจิกายน เพราะด้วยความคิดเห็นไม่ตรงกันเรื่องการนำบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งในตอนนั้นเองทางหับ โห้หิ้น บางกอก ได้เปรยไว้อยู่แล้วว่าจะมีการเปิดตัวบริษัทใหม่ในเดือนธันวาคม ซึ่งยังผลิตภาพยนตร์ต่อไป

เปิดแผน "ปตท.ค้าปลีก" ลุยนอนออยล์ รายได้ 70% ใน 3 ปี

Consumer Insight

เจ. วอลเตอร์ธอมสันอินเทลลิเจนซ์ หน่วยธุรกิจที่ปรึกษาและคาดการณ์ ภายใต้ เจ. วอลเตอร์ธอมสันอินโนเวชั่น กรุ๊ป ได้คาดการณ์ 100 เทรนด์แห่งอนาคตในปี 2016

เดนท์สุ มีเดีย (ประเทศไทย) ได้จัดทำ เผยผลรายงาน Lookback 2015 ที่ได้เก็บรวบรวม 5 อันดับประเด็นที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในสื่อโทรทัศน์ ช่อง 3, 5, 7 และ 9 ประจำปี 2558

ม.หอการค้าไทย เปิดผลวิจัยเจาะพฤติกรรมการรับชม การรับรู้แบรนด์ทีวีดิจิตอลในกลุ่มผู้ชมวัยรุ่น แนะเร่งสร้างแบรนด์ควบคู่พัฒนาคอนเทนต์

Strategic Move

ใกล้จะรูดม่านขึ้นอีกครั้งแล้วสำหรับงาน ไทยแลนด์ โมบาย เอ็กซโป 2016 (Thailand Mobile Expo 2016) ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างเวลา 10.00-20.00 น. โดยภายในงานนี้ ทางผู้จัดงานเชื่อว่าจะมีการกระตุ้นกำลังซื้อของผู้บริโภคจากคู่ค้าที่เข้าร่วมงานไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของแบรนด์ รวมถึงโอเปอเรเตอร์ที่จะจัดโปรโมชันรับการมาของ 4G อย่างแน่นอน

แม้จะปิดการประมูลคลื่น 4G ไปแล้ว แต่สถานการณ์การแข่งขันยังคงดุเดือดอย่างต่อเนื่อง ทั้งผู้ที่ประมูลได้คลื่นก็ต้องสรรหาโปรโมชั่นเพื่อดึงดูดลูกค้า และผู้ที่ไม่ได้คลื่นก็ต่างที่ต้องรีบสร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าอย่างเร่งด่วน เพื่อให้ได้มีการสูญเสียลูกค้าไป

ศึกแย่งชิงลูกค้า 900 MHz ย้ายค่ายเดือด โอปะเรเตอร์เปิดศึกฟ้องร้องกันเป็นระรัว ล่าสุดเป็นคิวของ “ดีแทค” ควงคู่ “เอไอเอส” ยื่นหนังสือร้อง กสทช. เร่งตรวจสอบคู่แข่ง โอนย้ายลูกค้าของผู้ให้บริการรายอื่นผ่านร้านสะดวกซื้อ ไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ กสทช.

Social Media Club

เฟซบุ๊ก แนะ 5 เคล็ดลับ ร่วมใช้อินเทอร์เน็ตให้ปลอดภัย เพื่อร่วมฉลองวันแห่งการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น (Safer Internet Day) กับผู้คนในอีก 100 ประเทศ

กูเกิล (Google) คือ บริษัทที่ให้ค่าตอบแทนเมื่อแต่งตั้งเป็นซีอีโอสูงที่สุดในสหรัฐฯ ข้อมูลเบื้องต้นชี้ว่า ซันดาร์ พิชัย (Sundar Pichai) ซีอีโอหนุ่มได้รับหุ้นเพิ่มขึ้นจนมีมูลค่ารวมมากกว่า 650 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 2 หมื่นล้านบาท

ป้ายคำ หรือแฮชแทค #RIPTwitter กลายเป็นกระแสร้อนที่ชาวอเมริกันพูดถึงมากที่สุดบนทวิตเตอร์ (Twitter) เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา การประชดประชันนี้เกิดขึ้นหลังจากมีข่าวลือว่า ทวิตเตอร์จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการแสดงผลข้อความทวีต

Columnist

ในปี 2016 ธุรกิจจะต้องปรับตัว ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายนอก (External Factors) และปัจจัยภายใน (Internal Factors) อยากให้ธุรกิจต่างๆลองมองดูว่าประเด็นต่างๆเหล่านี้ ท่านได้ทำสิ่งเหล่านี้ บ้างแล้วหรือยัง

รายการ “เดอะวอยซ์” มีองค์ประกอบมากมายที่ทำให้ประสบความสำเร็จ นับถึงวันนี้ มี 59 ประเทศทั่วโลกที่มีรายการนี้ออกฉายในประเทศของตน

ที่เมืองจีนวันนี้ “WeChat (วีแชต)” ถือเป็นแอปแชตหนึ่งเดียวที่มีที่ในหน้าจอแรกของสมาร์ทโฟนผู้ใช้ทั่วประเทศ จากข้อมูลของ Global Web Index เผยว่าตลอด 1 ปีที่ผ่านมา วีแชตโต 100% โดยประเทศที่ฮิตใช้แอปนี้แบบสุดๆ นอกจากจีนก็คือ มาเลเซีย ฮ่องกง อินเดีย และอินโดนีเซีย ถือเป็นสินค้าอินเทอร์เน็ตจากจีนรายแรกที่รุกได้ทั่วโลกจริงๆ

Global Trend

ป้ายคำ หรือแฮชแทค #RIPTwitter กลายเป็นกระแสร้อนที่ชาวอเมริกันพูดถึงมากที่สุดบนทวิตเตอร์ (Twitter) เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา การประชดประชันนี้เกิดขึ้นหลังจากมีข่าวลือว่า ทวิตเตอร์จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการแสดงผลข้อความทวีต

ในเดือนตุลาคม 2006 Brad Garlinghouse รองประธานอาวุโส Yahoo ได้เขียนบันทึกข้อความภายในบริษัทขึ้นมาฉบับหนึ่งด้วยความเจ็บปวด กระตุ้นให้บริษัทปรับโฟกัสให้แคบลงและสร้างความชัดเจนในการตั้งเป้าหมายขององค์กร

“ชาร์ป” บริษัทผู้ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ญี่ปุ่นประสบปัญหาหนักจนตัดสินใจขายกิจการให้ “หงไห่ พรีซิชัน อินดัสทรี” บริษัทจากไต้หวัน นับเป็นการซื้อกิจการของญี่ปุ่นที่มีด้วยมูลค่าสูงเป็นประวัติการณ์

Global Wrap

โรงเรียนกวดวิชา “วาเซดะ” ในญี่ปุ่น เผยแพร่โฆษณาที่เรียกน้ำตาจากบรรดาพ่อแม่ โดยเตือนสติว่า พฤติกรรมแปลกๆของลูกน้อยอาจคือความฝันอันยิ่งใหญ่ของเขา

เอเอฟพี/รอยเตอร์ - ไฮเนเก้น บริษัทผู้ผลิตเบียร์ยักษ์ใหญ่จากเนเธอร์แลนด์ ประกาศเมื่อวันจันทร์ (13) ว่า บริษัทได้เปิดโรงงานผลิตมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ในพม่า ในความมุ่งหวังที่จะเข้ามาช่วงชิงส่วนแบ่งในตลาดที่เติบโตสูงแห่งหนึ่งของภูมิภาคเอเชีย

บริษัทนินเทนโดออกแถลงการณ์แจ้งข่าวว่าประธานคนปัจจุบัน "ซาโตรุ อิวาตะ" ได้เสียชีวิตลงแล้วในวัย 55 ปี สาเหตุจากเนื้องอกบริเวณท่อน้ำดี

People

กูเกิล (Google) คือ บริษัทที่ให้ค่าตอบแทนเมื่อแต่งตั้งเป็นซีอีโอสูงที่สุดในสหรัฐฯ ข้อมูลเบื้องต้นชี้ว่า ซันดาร์ พิชัย (Sundar Pichai) ซีอีโอหนุ่มได้รับหุ้นเพิ่มขึ้นจนมีมูลค่ารวมมากกว่า 650 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 2 หมื่นล้านบาท

มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก ผู้ก่อตั้งและเจ้าของบริษัทเฟซบุ๊ก อิงก์ วัยแค่ 31 ปีกลายเป็นบุคคลที่รวยมากที่สุดของโลกในอันดับ 4 แซงหน้าเจฟ เบโซส์ (Jeff Bezos) เจ้าของเว็บไซต์ร้านหนังสือ “อเมซอน” ไป จากตารางดัชนีวัดความร่ำรวยของบลูมเบิร์ก พบว่าทรัพย์สินทั้งหมดของซัคเคอร์เบิร์กล่าสุดแตะหลัก 50 พันล้านดอลลาร์ไปแล้ว แถมบริษัทเฟซบุ๊ก อิงก์ถูกจัดให้เป็นบริษัทที่มีมูลค่าสูงสุดในโลกในอันดับ 4 ตามหลังกูเกิล แอปเปิล และไมโครซอฟต์

ในยุคที่เน็ตไอดอลสามารถแจ้งเกิดได้ง่ายพอๆ กับการหาเซเว่นฯ ตามริมถนน ทำให้มีเน็ตไอดอลตั้งแต่วัยมัธยมไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัย ส่วนใหญ่จะเกิดเพราะหน้าตาดี และมีไลฟ์สไตล์ที่โดดเด่น

Editorials

กองบรรณาธิการ Positioning
102/1 ชั้น 2 อาคารบ้านพระอาทิตย์
ถ.พระอาทิตย์
แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200
Email  :    positioningmag@gmail.com
Tel : 0-2629-4488 ext. 1241
Fax : 0-2629-4473

Positioning Team

บรรณาธิการ-Editor
ไพเราะ เลิศวิราม
Email  :   lertwiram@gmail.com

ผู้ช่วยบรรณาธิการ
วงศ์ชัย รัตนวิจิตรถาวร

Writer
นลินทิพย์ ภัคศรีกุลกำธร

Graphic Design
ธนภัทร บุรวัชระไชย

Web Programmer มยุรี กุลวงศ์

พิสูจน์อักษร-สมาชิก
วัลภา สุขใหญ่

PR News

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์
Email  :   pr.positioning@gmail.com

Advertising

ติดต่อฝ่ายขาย  
เฉลิมพล(น็อต) ทิสาลี
Email : Dreamtheater_777@hotmail.com
Tel. : +66 (0) 2629-4488 ext. 1243
Mobile : +66 (0) 81486-0348